Veiligheidsinspectie

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland voert A2 Campeercentrum verkeers veiligheids inspecties uit aan mobiele kampeermiddelen. Hierbij worden voertuigen en aanhangwagens op een 10 tal belangrijke veiligheidspunten gecontroleerd.

Van deze controle en de bevindingen, ontvangt u een document. Zo weet u precies hoe uw kampeermiddel ervoor staat.

U krijgt uitleg over eventueel uit te voeren reparaties en de eventueel daarmee gepaard gaande kosten. Een veiligheidsinspectie is gratis en deze wordt uitsluitend op afspraak uitgevoerd op een nader te bepalen datum en tijdstip. Er wordt met u een dag en tijdstip afgesproken (afspraak) waarop alle gemaakte afspraken, op volgorde worden afgewerkt. Wees er op tijd bij, want  vol = vol.

Menu