Gas Keuring G607 en DIN EN 1949

Gas Keuring         G607 en DIN EN 1949

 

 

 

DVGW richtlijn G 607 en DIN EN 1949

 

Wie met zijn caravan of kampeerauto naar Duitsland reist, kan het zomaar overkomen. Bij het aanmelden bij de beheerder van een camping wordt gevraagd naar het logboek van de gaskeuring. Doorgaans leidt dit tot verbaasde blikken bij de eigenaar van de caravan of kampeerauto indien hij / zij niet in Duitsland woonachtig is.

Al ruim 10 jaar moet de gasinstallatie, van caravans en kampeerauto’s die in Duitsland geregistreerd zijn, een tweejarige gaskeuring (DVGW G 607) ondergaan. Nieuwe caravans en kampeerauto’s krijgen bij nieuw-aflevering een logboek mee, waarin de gasinstallatie technisch beschreven wordt. Tevens wordt de installatie op de technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. Iedere twee jaar dient een herkeuring te worden uitgevoerd, waarbij wordt gecontroleerd of de gasinstallatie nog steeds aan alle criteria voldoet. Controle van o.a. drukregelaar, gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. Indien de herkeuring met goed gevolg werd doorstaan, wordt hiervan in het logboek melding gemaakt.

Steeds meer beheerders van campings vragen niet alleen hun Duitse gasten, maar ook anderen naar het overleggen van dit logboek alvorens zij tot de camping worden toegelaten. Niet-Duitse eigenaren van caravans of kampeerauto’s kunnen dit logboek doorgaans niet overleggen, eenvoudigweg omdat deze keuringen niet in andere landen worden uitgevoerd. Menige bezitter van een caravan of kampeerauto heeft hiervan vorig jaar al mogen ervaren wat de consequentie van het ontberen van het logboek kan zijn: geen logboek, geen plaats ! In toenemende mate kiezen campingbeheerders in Duitsland ervoor om recreanten te weigeren, omdat zij niet de verantwoording op zich willen nemen voor de gevolgen van eventuele ongelukken. De campingbeheerder is immers aansprakelijk voor de veiligheid en het houden van toezicht hierop op zijn eigen terrein.

Kosten van deze Keuring bedragen € 85,00

Info:

Voor gasslangen en gasdrukregelaars gelden vervangingstermijnen van twee tot acht jaar, afhankelijk van de uitvoering.

Het volledige gassysteem word gedurende 15 minuten afgeperst op 150 mb, met behulp van een speciale pomp.
Als deze na 15 minuten in druk is afgenomen, betekend het dat er ergens lucht ontsnapt. Dit duidt op een gaslekkage en zal deze moeten worden hersteld

Menu